Flotatie 18M

De flotatieunits worden ingezet om vetten, olien, zwevende stoffen en vlokken afkomstig van fysicochemisch of biologische behandeling af te scheiden. Door de grote oppervlakte en lage bouw worden onze installaties gekenmerkt door een hoge efficientie. Het te behandelen afvalwater wordt net voor het binnenstromen, gemengd met een recirculatiestroom waarin lucht onder hoge druk opgelost werd. Wanneer het mengsel van afvalwater en verzadigd water onder druk in de flotatie komt, ontspant de lucht zich en vormt fijne belletjes die zich aan de vlokken en verontreinigende deeltjes hechten en naar de oppervlakte brengen. De drijflaag die zich zo vormt, wordt met behulp van een schrapersysteem verwijderd en in aan apart slibcompartiment gestort, vanwaar het voor verdere verwerking verpompt kan worden. Het slibvrije water verlaat de installatie via een duikschot en wordt geloosd.

 

Statische Vetvang

De statische vetvang wordt ingezetom vrije vetten en olien uit afvalwaters te verwijderen. Het afvalwater wordtin de afscheiderconstructie gebracht, waar het tot rust komt. De vrije vettenen olien vormen een drijflaag op het wateroppervlak en het behandelde waterverlaat de installatie via een duikschot. De drijflaag op het water wordt via een schrapersysteem afgeroomd en in eenvetcompartiment gebracht, waarna het afgepompt kan worden naar eenopslagcontainer.

  

Flotatie in Container

De flotatieunits worden ingezet om vetten, olien, zwevende stoffen en vlokken afkomstig van fysicochemisch of biologische behandeling af te scheiden. Door de grote oppervlakte en lage bouw worden onze installaties gekenmerkt door een hoge efficientie. Het te behandelen afvalwater wordt net voor het binnenstromen, gemengd met een recirculatiestroom waarin lucht onder hoge druk opgelost werd. Wanneer het mengsel van afvalwater en verzadigd water onder druk in de flotatie komt, ontspant de lucht zich en vormt fijne belletjes die zich aan de vlokken en verontreinigende deeltjes hechten en naar de oppervlakte brengen. De drijflaag die zich zo vormt, wordt met behulp van een schrapersysteem verwijderd en in aan apart slibcompartiment gestort, vanwaar het voor verdere verwerking verpompt kan worden. Het slibvrije water verlaat de installatie via een duikschot en wordt geloosd.