Lamellenseparator

Een lamellenseparator of -afscheider is een bezinker principe, deze staat in voor de afscheiding van deeltjes die onder invloed van de zwaartekracht naar de bodem zakken. Dankzij het lemellenpakket wordt de inwendige bezinkingsoppervlakte significant vergroot. Deeltjes die tijdens het proces botsen tegen de lamellen glijden hierlangs naar beneden en worden afgevoerd via de conische onderkant van de lamellenseparator.

Zandklasseerder

De zandklasseerder wordt ingezet als ontwateringapparaat in waterzuiveringsinstallaties. De schroef in het apparaat, alsook de speciale bouwvorm zorgen ervoor dat zand en sedimentproducten efficiënt verwijderd worden uit het water. Het laag toerental van de schroef, de vorm en de inlaat van de tank liggen aan de basis van deze doeltreffendheid. Het water met fotterende en sedimenteerbare producten wordt in de zandklasseerder gepompt of loopt er vrij in. Werveling wordt tot een minimum herleid door de bouwvorm en toerental, zodat een optimale bezinking van zand en vaste delen verkregen wordt.