Statische Vetvang

De statische vetvang wordt ingezetom vrije vetten en olien uit afvalwaters te verwijderen. Het afvalwater wordtin de afscheiderconstructie gebracht, waar het tot rust komt. De vrije vettenen olien vormen een drijflaag op het wateroppervlak en het behandelde waterverlaat de installatie via een duikschot. De drijflaag op het water wordt via een schrapersysteem afgeroomd en in eenvetcompartiment gebracht, waarna het afgepompt kan worden naar eenopslagcontainer.