Zandklasseerder

De zandklasseerder wordt ingezet als ontwateringapparaat in waterzuiveringsinstallaties. De schroef in het apparaat, alsook de speciale bouwvorm zorgen ervoor dat zand en sedimentproducten efficiënt verwijderd worden uit het water. Het laag toerental van de schroef, de vorm en de inlaat van de tank liggen aan de basis van deze doeltreffendheid. Het water met fotterende en sedimenteerbare producten wordt in de zandklasseerder gepompt of loopt er vrij in. Werveling wordt tot een minimum herleid door de bouwvorm en toerental, zodat een optimale bezinking van zand en vaste delen verkregen wordt.